Mineralogický klub

při DK v Mladé Boleslavi. Netradiční, ale seriózní :-)

Netradiční Mineralogicko-geologická stezka zajímavostí

Geologická stezka zajímavostí G 078.

Sponzorem stezky je (třeba právě Vy)

Patronem stezky je (viz soutěž)

Hledáme sponzora této stezky, viz odkaz zde nahoře.

Bezpečnostní a další důležité informace o tomto webu.

Na této "Geostezce" najdete minerály, různé "kameny", skály a vše, co s mineralogií a geologií souvisí, všelijaké zajímavosti + posvátná a mystická místa, trošku ezoteriky, atd.


Hlízy (nodule) a konkrece


Pyritové slunce, neboli dolar

Přírodní útvary, zvané hlízy a konkrece, se nalézají v usazeninách (usazených horninách), přičemž se alespoň v jednom směru svým tvarem tak nějak buď tvaru koule přibližují (pokud se přímo jako ideální koule netváří), nebo tvoří různé "šišky", "patvary" apod.

Hlízy


Hlízy, jinak též noduly zvané, jsou minerální útvary, které mají zcela odlišné složení, než usazená hornina, ve které se nalézají. Hlízy např. tvoří pyrit, nebo rohovec, pazourek apod.

Jak bylo řečeno, dosti obvyklé třeba bývají hlízy pyritu, ale protože příroda umí dělat výtvory všeliké, tak vznikají hlízy "obyčejné" (viz spodní obrázek, kde je ukázka z Číny)...

Pyritová hlíza z Číny

..., ale také "fajnovosti", jako je tzv. pyritové slunce (viz úvodní obrázek trošku výše). Tato jedinečná třetihorní "slunce" (stáří cca 300 až 350 milionů let) se dají nalézt v uhelných dolech u města Sparta, JV od St. Louis, stát Illinois v USA, cca 100 m pod zemí. Ploché, jen několik milimetrů silné "tácky", s paprsčitou strukturou, bývají někdy také obchodníky nazývány pyrite dollars, neboli "pyritový dolar".

Jejich charakteristický tvar zapříčinilo to, že se vytvářely v puklinách mezi vrstvami černé břidlice. U nás jsem je viděl prodávat pouze z horniny vypreparované, ale na internetu se dají sehnat také ty v černé břidlici zarostlé. I když se jedná o pyrit, zdají se docela odolné, ale nevím nevím, pyrit časem rád zvětrává...

Setkat se také můžete s výrazem "písečné slunce" (anglicky Sand dollar), což ovšem je pouze podobně plochá zkamenělina, sbíraná např. na plážích Nového Zélandu (nazývaná "mořské koláčky"), která ale s pyritem nemá nic společného. U ní je zajímavé, že tento živočich (třída Echinoidea) se také dá lovit v moři i jako dosud žijící, třeba ve vodách Mexického zálivu. Na dolním snímku je k vidění povalující se na dně mořském...
Photo: courtesy of the U.S. Geological Survey

Sand dollar

Pro člověka ale měly mnohem větší význam hlízy rohovce a pazourku, protože pojem pazourkový nástroj ho doprovází od samotného počátku jeho existence. Pazourek (flint) tvoří pouze světlejší až tmavě šedé hlízy, rohovec, ten může být i ve vrstvách, barvy hnědavé až černé. Hlízy často obklopuje vápenec, nebo křída - viz stránka o křídě, pazourku apod.

Pazourek se svým lasturnatým ostrým lomem, jako zbraň a nástroj, je dostatečně známý, já jsem se na svých cestách na jihu Anglie setkal ale také s tím, že často slouží i jako dosti zajímavý, ale hlavně velice trvanlivý, stavební materiál, kterého tu mají v zemi hojné zásoby, takže se dá používat i jako velmi netradiční fasáda na domky (naplácaný jeden vedle druhého do malty).


Konkrece


Konkrece tvoří ten samý materiál, v jakém se zároveň nalézají, ale protože jsou tvrdší, než okolní hornina, tak více odolávají erozi, ze svého mateřského prostředí se oddělují a následným transportem pak může docházet k jejich hromadění někde na souši, ale také na mořském dně (ty se pak nazývají např. manganové polymetalické konkrece. )

V případě, že se konkrece zformovaly kolem nějakého organického zbytku (např. části rostliny, nebo živočicha), tak se takový "vězeň" mohl dochovat až do současnosti v podobě fosilie (zkameněliny).

Konkrece se vyskytují např.ve ferolitech, což jsou sedimenty bohaté na železo, které ho obsahují tolik, že se hovoří i o sedimentární železné rudě. Někdy tyto ferolitové konkrece v sobě právě ukrývají již zmíněnou zkamenělou rostlinu, nebo živočicha.

Ferolity se podle v nich obsažených minerálů dělí na oxidické (s magnetitem, hematitem), hydrooxidické (s limonitem, goethitem), karbonátové (se sideritem), sulfidické (s pyritem, markazitem) a fosfátové (s vivianitem).

Zde jsou obrázky - kdo umí anglicky, ten může studovat i text o iron-oxide concretions. Poznámka: existuje také výraz iron stone = česky "železný kámen" (železivec) = sedimentární hornina, tvořená převážně minerály železa s příměsí jílu. Pro svůj vzhled a vyšší měrnou hmotnost bývají tyto konkrece často zaměňovány s meteority

Některé konkrece mají svoje vlastní jména, někdy jen lokálního významu, např.:

  • "Dělové koule" - cannon balls - jsou velké koule pískovce
  • Septáriové nodule - septarian nodules - viz níže
  • "Želví kameny" - turtle stones
  • "Hřmící vajíčka" - thunder eggs
  • "Vílí kámen" - fairy stone

>>> bližší informace k těmto bodům viz "konkrece po americku (externí odkaz, angl.)

Pod fairy stone si ale lze představit více věcí: od zkameněliny, přes podivně tvarovaný kámen, zvláštní krystal, až po kamenný pomník starověkého původu (megalitický kámen).

Pro Američany je fairy stone třeba minerál staurolit - dokonce existuje ve státě Virginia Fairy Stone State Park , kde se např. Fairy Stone v této formě nalézají.

K tomu se váže legenda o Vílích kamenech: v dávných dobách, když zrovna víly tancovaly okolo pramene, případně si hrály s nymfami stromů, tak dorazil elfí posel z dalekého města a přinesl zprávu o smrti Kristově. Když tyto bytosti lesa příběh o jeho ukřižování uslyšely, začaly plakat a jejich slzy, padajíce na zem, krystalizovaly ve formě krásných křížů.


Septáriová (septarianská) konkrece, septárie


Koule septárie

Psáno slovy odborníků, jedná se o pelosideritové konkrece, které vznikaly v jílovitých sedimentech (obecněji řečeno v usazených horninách) před cca 50 až 70 miliony let, ve kterých uvnitř dochází pomalým vysycháním k vytváření prasklin, do kterých prosakují roztoky nasycené různými prvky, které postupem doby vykrystalizují v podobě druhotných minerálů, jako jsou např. aragonit, chalcedon či kalcit. Hodně často to bývá kalcit žlutý, prostoupený hnědým aragonitem.

Uvnitř nahromaděné minerální roztoky se ovšem někdy mohly začít vylučovat kolem nějakého "prvotního jádra", kterým mohla být třeba i nějaká zkamenělina - na některých lokalitách jsou proto konkrece (často označované jako "kuličky") známé nálezy některých zkamenělin - vzniká tak např. tzv. "Rokycanská kulička".

Po vyleštění se na řezných plochách septárií ukáže velice estetický charakteristický "obrázek", který je svým způsobem také důvodem tohoto pojmenování, protože výraz septarian prý pochází z latinského slova "septem" (= sedm), což má být počet těch v nich vzniklých hlavních prasklin, což se ale dost těžko počítá...

Na burzách se jim také říká Dračí kámen, případně Dračí vejce, nejčastěji se tam prodávají hezké ukázky z Madagaskaru, takové, jako na horním obrázku, nebo i menší, tromlované oválky, které ovšem již nemají tu pavoukovitou síť, ale zase bývají zajímavě "mourované".

Zvláštní septárie pocházejí také z Polska, ty jsou hnědooranžové, tmavými nitkami prostoupené, ty ale již nedělají "pavučinu v centru se sbíhající", ale síť "nepravidelně volejbalovou" . Až je uvidíte, pochopíte, že ne vše se dá slovy popsat .

Nejméně podobné tomu, co se většinou myslí na burzách pod pojmem septárie, jsou pelosideritové konkrece z lokality Oujda v Maroku, z Rumunska jsou známy septárie tvořené křemenem, méně známé jsou také provensálské "septariánské" nodule s barytem, případně s občasným výskytem bílého baryto/celestinu druhé generace.

Kdo je pohledem na obyčejné burzovní septárie již nasycen, mohu mu nabídnout balvany Moeraki Boulders, což, jak se dočtete, jsou septárie, nalézající se v okolí novozélandské rybářské vesnice Moeraki. No, přátelé, pokochejte se pohledem na Moeraki Boulders (externí odkaz).


Zde nabízím odkaz na podobné útvary, a to kamenné koule a kuličky v přírodě.

Závěrem bych chtěl jedince, kteří se v přírodopise moc nevyznají, upozornit, že také existuje šnek Septaria porcellana, který se s úspěchem používá k čištění skel akvárií od na nich narostlých řas. Musím ovšem varovat, sežeňte si k tomu více informací, protože prý je žere tak usilovně, že se z toho skla nedá ani odtrhnout . Snad si tedy kamennou a žravou septárii nespletete...
Externí odkazy:

Zdroj: www.encyklopedie.vseved.cz

Zdroj fotky "Sand dollar" (angl.) viz www.en.wikipedia.org >>> výraz "Sand dollar"

Fotografie a zdroj informací o typech konkrecí (angl.): www.rocksforkids.com

Fotografie a zdroj informací o typech konkrecí (angl.): www.dmr.nd.govStránka G 077 .......... Na začátek této stránky .......... Stránka G 079


Důležité informace:

Nabídka:

Speciální informace:

Na zemi a pod Zemí:

Mezi nebem a Zemí:

Doporučujeme:

Výměna odkazů:

............................... zc.tsop@bm-oegnim   ...............................
Napsat


Copyright © Všechna práva vyhrazena. Pravidla použití fotografií a textů.