Mineralogický klub

v Mladé Boleslavi.

Sběratelé minerálů, zkamenělin, mušlí, brouků, motýlů apod.

Kluby, spolky, sdružení

(věnující se sbírání přírodnin)


Doporučujeme si nejdříve přečíst
Bezpečnostní a další důležité informace o webu


Zde je pro Vás INZERCE typu Prodám, Koupím, Seznámení apod.


Úvod, základní informace a kontakty na další sběratelské přírodovědné obory.

Informace dodávají vedoucí uvedených subjektů, mějte proto na paměti, že vše se časem může měnit a zde nemusí být zcela aktuální informace. Ověřujte si je u kontaktní osoby, nebo na webu pořadatele.


Kluby:

.............

StČ - Ml. Boleslav: Netradiční Mineralogický klub při DK; Dukelská ulice

Kontakt a info: p. Vorelzc.tsop@bm-oegnim   Web: Netradiční Mineralogický klub

.............

Spolky:


Sdružení:


Informace

Nabídka služeb

Přírodověda

Zatím nefunkční

Doporučuji:

Výměna odkazů:

............................... zc.tsop@bm-oegnim   ...............................
Napsat