Mineralogický klub

při DK v Mladé Boleslavi. Netradiční, ale seriózní :-)

Netradiční Mineralogicko-geologická stezka zajímavostí

Geologická stezka zajímavostí G 046.

Sponzorem stezky je (třeba právě Vy)

Patronem stezky je (viz soutěž)

Hledáme sponzora této stezky, viz odkaz zde nahoře.

Bezpečnostní a další důležité informace o tomto webu.

Na této "Geostezce" najdete minerály, různé "kameny", skály a vše, co s mineralogií a geologií souvisí, všelijaké zajímavosti + posvátná a mystická místa, trošku ezoteriky, atd.


Megalitické stavby - menhiry, dolmeny, kromlechy atd.


Pár slov úvodu k tzv. době kamenné

Co to byla "doba kamenná"?

Pokud zasurfujeme historií do období cca 3 600 let před n. l., což je tedy již zcela poslední záchvěv tzv. doby kamenné, zjistíme, že se začaly objevovat první primitivní kamenné stavby. Pokud jde o menhiry, tak některé se datují již okolo 4600 př. n. l. V západní a střední Evropě se objevilo společenství, které se nazývá megalitická kultura a s ní také megalitické stavby. Co si pod nimi představit?

Základ pojmu je odvozen z řeckého mega = velký a lithos = kámen. Tím se tedy vlastně odlišují od předchozího období, kdy se kámen používal jen jako "malý", tedy ruční nástroj. Tak to alespoň chápu já . Jak to chápete Vy, to mi je celkem fuk .

Podobné kamenné stavby se ovšem nacházejí skoro po celém světě, takže kdo od koho co převzal, či okopíroval, odkud kam se co dostalo, těžko říci. Historikové a vědci v tom všem stále zcela jasno nemají, takže jinde se třeba můžete dočíst i ledacos jiného. Věřte klidně mně, a když to bude špatně, většinou se stejně prdlajs stane .

Jasné je jedno: každý to vidí jinak, a pokud bych do toho ještě zamotal energetické působení menhirů, jejich vztah k astronomickým a astrologickým aspektům apod., tak se nedobereme už vůbec ničeho, takže se někde uvelebte, uvařte si třeba kafíčko a vzpomínejte na vše krásné, co jste letos (a s kým) prožili a potěšte své oči pohledem na moji Geostezku...

Megalitické stavby - úvod

Najednou tedy u lidí vyvstala potřeba stavět stavby z velkých kamenů. Dobrá, ale proč? Kamenné obydlí, to je jasné, ale nějaký menhir, nebo dolmen, či kromlech, někde na louce za osadou, to už musel být opravdu pádný důvod k takové vysilující činnosti v době, kdy shánění a náročný lov potravy zabíraly mužům skoro celý den.

Svatyně, oltáře, obětní místa, to by vysvětlovalo také dost, protože původ mnoha přírodních jevů si lidé stále ještě neuměli vysvětlit. Astronomická pozorování z této doby jsou již také dokázána, tak i k tomu mohly podobné stavby sloužit... A co význam těchto staveb energetický? Menhiry léčivé, ochranné, posilující, umožňující kontakt na dálku...

Proč ne, to vše je celkem logické, jenomže stále tam je to "ale" - ale kde se pak v genech chlapů vzala ta lenost současná ?

Při čtení některých textů můžete narazit na megalitický yard - tuto jednotku používají někteří archeologové (i "archeologové") při porovnávání velikostí megalitických staveb v celosvětovém měřítku, přičemž v metrické soustavě to odpovídá délce 82 cm.

Menhir

Menhiry jsou (většinou) podlouhlé kameny, v přírodním stavu, nebo jen nahrubo opracované, zapuštěné (většinou) jedním koncem do země, pokud zemská přitažlivost, nebo chuligáni, nerozhodnou jinak... Stojí osamoceně, ve skupinkách, případně v kruzích, nebo řadách (aligments). Wikipedie např. staví mezi pojmem megalit a menhir rovnítko.

Materiálem pro menhiry byly různé druhy hornin, často ze vzdálených míst přivezených. Menhir znamená v bretonštině „dlouhý kámen“, v keltštině prý zase znamená men = kámen a hir = dlouhý... Aha, to je to samé...

Spodní obrázek ukazuje, že menhiry nemusejí být kameny jen do hladka opracované, ale mohou také být docela střapaté.


Kromlech

Kromlech je kruh ze vztyčených menhirů, stojící na rovině, který není obklopený ani valem, ani příkopem. Průměr kruhu obvykle nepřesahuje 20 metrů, nejčastěji jsou k vidění ve Skotsku a na ostrovech severně od Skotska. Jako příklad mohu uvést kromlech Brodgar na Orknejských ostrovech, který ovšem podle mého ten uváděný obvyklý průměr 20 metrů nějak dost přesahoval.

Zde máte fotografii tohoto kromlechu, ale fotil jsem jen části kruhu, celý by se mi na snímek nevešel, nebo by byl příliš malý... Kromlechy jsou často dávány do souvislosti s tancem, a to tancem jak lidí, tak také skřítků a dalších přírodních bytostí.


Henge

Henge má stejný tvar jako kromlech, je ale na vnější straně obklopen valem, nebo i příkopem, které protíná jeden, nebo více průchodů (obvykle 4) a může ještě mít nějaké další "fajnovosti".


Zde snad každému vyvstane na mysli kamenný kruh Stonehenge ve Velké Británii, který prý byl budován ve třech etapách, s celkovou dobou stavby přes 1 000 let. Ještě starší a mnohem rozměrnější než tento "henge" je ale kamenný kruh v Avebury, jen pár kilometrů odsud na sever, o průměru 338 metrů, uvnitř kterého jsou další dva menší kruhy o průměrech 110 a 90 metrů. Britské megalitické stavby někdy bývají zdobené také jednoduchými obrázky, typu dýka, sekera, občas i obrysy postav.

Ještě starší, než kruhy britské, jsou kamenné kruhy v západním Irsku, které jsou známé především svojí výzdobou: kruhy, spirály, čáry, vlnovky, kosočtverce a jiné ornamenty lze najít např. na stěnách hrobek (Newgrange), pečlivě zdobící často celý povrch kamenů, jako na obrázku nahoře. Podobnou, ne-li stejnou výzdobu mají také hrobky v Bretani.

Francouzské, přesněji bretaňské megalitické stavby nám jsou geograficky blíže, a tak předpokládám, že jsou českými turisty také více navštěvované, proto o nich nic moc psát nebudu, jen např. lehce připomenu světoznámou lokalitu Carnac.


Dolmen

Dolmeny jsou již maličko složitější megalitické stavby, skládají se z několika stojících menhirů, přes které je položen plochý kámen (nebo více), pod kterým vzniká jakoby "komůrka". Mohou to např. být všelijaké kamenné stoly, přístřešky, umělé jeskyně, mohly sloužit i jako svatyně a obětiště, ale nejčastěji to jsou různé hroby (např. skříňkový, chodbový apod.).

Název bývá odvozován z galského dol = stůl, men = kámen. Ta rafinovaná stavba dole je dolmen Poulabrone z oblasti Burren v Irsku, který prý kdysi býval významnou portálovou hrobkou, postavenou cca 4 tisíce let před n.l.


Trilit

Jako Trilit jsou označovány dva menhiry, které jsou překlenuty podlouhlým plochým kamenem, který se odborně nazývá překlad a který vlastně tvoří jakousu "slavobránu". Někdy také bývá zmiňován výraz dilit, který vyjadřuje speciální stavbu v podobě písmene T - jeden svislý menhir a na něm přesně vyváženě položený jeden vodorovný "placák".

Jen mi není jasné, když si na ten jeden konec pečlivě vyváženého dilitu sedne třeba ohromný vorel, jestli se ten horní kámen nezhroutí na zem .


Vizir

Pojmenováním vizir byla obdařena speciální megalitická stavba, sloužící nejspíše jako „zaměřovač“ pro určování rovnodenností, poloh hvězd, Měsíce nebo Slunce. Podle mého je jeden takový "přístroj" na následujícím snímku.

Co se s ním ale konkrétně zaměřovalo, to se mne neptejte, na to je názorů spousta, já, když jsem se skrze něj pátravě zadíval do dáli, tak jsem jen viděl, že ostatní už jsou dost daleko a že jsem, jako obvykle, poslední, anžto mi fotografování zabírá vždy spoustu času, protože např. chlapa v červené pláštěnce na každé fotce zkrátka mít nemusím...

Menhir - oltář


Tumul


Jako tumul (z latinského tumulus = hromada zeminy) je někdy označována kamenná hrobka, která je přikrytá hlínou, drny či kameny. Najdete ho např. v Bretaňském Locmariaqueru, kde se nalézá tzv. uzavřená hrobka Tumulus er Grah, ale i v Albánii, v Súdánu apod.


Všechny uvedené stavby vznikaly v době, kdy ještě nebylo známo ani kolo, ani tažná zvířata, ani kovové nástroje. Kamenné bloky o výšce až 20 metrů a hmotnosti až 360 tun, přesunované do vzdálenosti mnoha kilometrů, co dávalo tehdejším obyvatelům tu sílu s nimi manipulovat, opracovávat je a budovat z nich takové stavby?

Megalitická kultura cca v letech 2000 až 1850 př. n. l. zmizela z mapy Evropy a monumentální kamenné stavby začaly být nahrazovány malými skrovnými hrobkami... Proč? Co se stalo? Mnoho otázek, skoro žádná kloudná odpověď...

Aby se mohly takové náročné stavby realizovat, musela pro to být velice dobrá organizace práce, odpovídající technologické a technické postupy atd. Co bylo hybnou silou tohoto pokroku? Nějaké sjednocující náboženství? Bylo spočítáno, že pro takovou činnost musely být k dispozici tisíce pracovních sil a že jednotlivé oblasti Evropy spolu musely nějak spolupracovat, minimálně po stránce technické...

Jejda, tak to tehdy vlastně již asi existovala nějaká Evropská unie ! Já na to kápnul! Heuréka! A pak že jsem blbý, jak daleko vidím .

Do naší doby se zachovalo jen v Evropě tisíce megalitických staveb, a to Jan Zeman („Evropa ve stínu megalitů“, Skryté skutečnosti 24/2001) uvádí mimo jiné následující skutečnosti: „Císař Honorius vydal v roce 418 edikt, přikazující ničení megalitických památek. V roce 658 církevní koncil v Nantes nařídil zakopat kameny do tak hlubokých jam, aby se z nich už nedaly vytáhnout, také v 10. století anglosaský král Edgar nařídil ničení megalitů...".


Hrobky s kulatými kamennými dveřmi v Izraeli


Někoho by možná mohly zajímat hrobky s kulatými kamennými dveřmi v Izraeli.


Pravěká mohyla v Nymburce (Česká republika, Evropa)

Jsouce obeznámený s finančními poměry většiny poctivě pracujících lidí, tuším, že ne každý se vydá do Bretaně (nebo Anglie) jenom proto, aby obdivoval nějaké megalitické hroby, tak na závěr dodávám, že v roce 1994 se v našem českém, střediskovém Nymburce podařilo archeologům objevit mohylový hrob megalitického typu z pozdní doby kamenné, z cca pol. 3. tisíciletí př. Kristem.

Toto období odborníci označují eneolit, česky to lze nazvat doba měděnokamenná a tedy jde o období, kdy kromě kamenných nástrojů se tu a tam začínají objevovat už i nějaké předměty měděné. Toto období trvá následujících cca 1500 let, pak začíná echt doba bronzová.

Do Nymburka se snad již dostane každý... Jde o vskutku ojedinělý a vzácný objev, protože kromě "tradičních" lokalit se podobný megalitický hrob prý nalezl již jen kdesi na jižní Moravě, ale nikdo nikde neuvádí, kde... V tom nymburském byly nalezeny pozůstatky kostry muže, pohřbeného v mírně skrčené poloze, vlastní hrob byl obložen kameny.
Externí odkazy:

Další informace viz www.kpufo.cz

Zdroj informací o hrobu z Nymburka: www.nymburk.czStránka G 045 .......... Na začátek této stránky .......... Stránka G 047


Důležité informace:

Nabídka:

Speciální informace:

Na zemi a pod Zemí:

Mezi nebem a Zemí:

Doporučujeme:

Výměna odkazů:

............................... zc.tsop@bm-oegnim   ...............................
Napsat


Copyright © Všechna práva vyhrazena. Pravidla použití fotografií a textů.