Mineralogický klub

při DK v Mladé Boleslavi. Netradiční, ale seriózní :-)

Netradiční Mineralogicko-geologická stezka zajímavostí

Geologická stezka zajímavostí G 045.

Sponzorem stezky je (třeba právě Vy)

Patronem stezky je (viz soutěž)

Hledáme sponzora této stezky, viz odkaz zde nahoře.

Bezpečnostní a další důležité informace o tomto webu.

Na této "Geostezce" najdete minerály, různé "kameny", skály a vše, co s mineralogií a geologií souvisí, všelijaké zajímavosti + posvátná a mystická místa, trošku ezoteriky, atd.


"Bogi Stones", "Boji® Stones"
("Kámen Boji®", "Kansas Pop Rocks")


Kameny Boji, Boji Stones

Kameny Boji®, stejně jako Moqui Marbles , rozlišují jako jedny z mála kamenů na světě pojem sameček a samička, bývají prý ale také oboupohlavní. Jedná se o konkrece minerálů pyritu a markazitu, někdy i jarositu, snad také s příměsí palladia, o průměru několika mm až několik cm, většinou kulaté, nebo diskovité, někdy s destičkovitými výběžky či vrypy. Typickým místem nálezů prý je tenká vrstva sopečného popela, nazvaná "bentonit".

Pyritové konkrece, tzv. "Kansas Pop Rocks" (protože v ohni prý ty kameny explodují), které se nacházejí v Smoky Hill Chalk v Kansasu, ale i všechny kameny z dalších uvedených nalezišť, prý jsou z mineralogického hlediska identické, nebo velmi podobné.

Foto nemám, a než smolit anglicky žádost o svolení, tak zatím přidám ta "erka" a k tomu pár odkazů, kde si je můžete sami prohlédnout. Zde jsem Vám raději přibližnou podobu namaloval . Kdo má fotku? A dá?
Povězme si něco o těch kamenech z Kansasu. Karen Gillespie poznala Boji® Stones (jde o registrovanou obchodní značku, což se také projevuje na jejich ceně) na jejich rodinném pozemku, když ještě byla dítě a celý její život prý je spjatý s Boji ® energií. Dodnes prý k nim směřuje stálý proud lidí, kteří se chtějí učit, či naslouchat povídání o těchto kamenech, nebo si chtějí nějaký koupit.

Odkud mají název? Tyto kameny čekaly v zemi miliony let, než na ně Karen upozornil její dědeček. Nešlo tedy o jejich objev, o jejich přítomnosti se již vědělo, ale všichni je považovali jen za bezcenné malé černé kameny. Šlo tedy spíše o začátek poznání jejich podstaty a smyslu. Když Karen poprvé tyto kameny jako dítě viděla, prý si myslela, že jsou živé, protože vnímala energii, která v nich byla "uzamčena" a to byl základ tajemného pocitu spojení s nimi...

Karen popisuje své první setkání s nimi a způsob, jakým dostaly svoje jméno, jejími vlastními slovy: "Když jsem byla malá, asi ve třech letech, měla jsem vránu, které jsem říkala "Boji", snad i vlivem svých vyjadřovacích schopností v tom věku. Můj děda mne vzal na kopec zeminy na svém pozemku, který vypadal jako pyramida a tam jsem viděla ty malé černé kameny, sedící jakoby na stopkách. Jeden jsem si zdvihla, držela ho a cítila, jak to ve mně pulsovalo.

Viděla jsem, že kameny byly černé a lesklé jako havraní peří mého mazlíčka, i jak byly obklopeny malými hromádkami země, které vypadaly jako hnízda, a tak jsem si tedy myslela, že to musí být vejce, snesená mojí vránou! A to byl začátek tohoto jména". (Poznámka: tento kopec můžete vidět po kliknutí na první zdrojový odkaz dole pod textem).

Zvláštností u nich prý je, že se právě někdy nalézají ve formě, jako by rostly na stopkách. Příčinou toho je asi eroze okolní horniny, půda okolo postupně klesá a ta koule zůstává na stejném místě, na jakémsi úzkém nízkém podstavci z pevnější horniny. Tento jev ale právě pro naleziště v Kansasu prý moc typický není.

Způsob, že tyto kameny byly poprvé nalezeny tak, že jedna "vyrostla" v centru a 20 až 50 hladkých pak kolem něj, prý Karen připomínal harém. V centru vykrystalizované "mužské" kameny se prý nacházejí ve velikosti až 5 liber (ty brďo), ty "ženské" kameny okolo převažují nad "mužskými". "Samičky" bývají ty hladší, bez zřetelnějšího rýhování, které mají ty "mužské", např. v podobě jakýchsi krátkých rýh po obvodu, jakoby minutových čárek na hodinách, s různými nárůstky apod.

Každý tento kámen tedy má energii negativní i pozitivní. Pro účely vyrovnávání, nebo léčení energií, jsou obvykle dva kameny spárované, z nichž jeden je krystalický "muž", druhá je hladká "žena". "Mužský" kámen se umísťuje na slabší straně těla (strana, která je nějak poškozená, kde je nějaký problém), nebo na levé straně pro praváky, nebo naopak. Pokud jsou dva hladké, nebo dva hrubé kameny, tak také musí být spárované. V tomto případě, kámen, který je těžší, by měl být dáván na oslabenou stranu.

JAK O TYTO KAMENY PEČOVAT? Dopřát jim slunce jednou, nebo dvakrát týdně. Dávají prý přednost ranním, světle červeným paprskům a odpoledne modrým paprskům, jakož i svitu za úplňku. Pokud si je přejete vyčistit, použijte jedlou sodu a kartáček na zuby, radí tento web.

Zdroj a další info (externí, anglicky): Boji® Information Page

Podobný web (externí, anglicky): Avalon Crystals-healing
A nyní ještě další pohled, který rozlišuje tzv. "kameny Bogi" (které představují přírodní kámen), a Boji® Stones (představující více méně "zpoplatněnou energii", protože se tento kámen běžně za tímto účelem prodává). Jedná se o malý bod sváru, protože tyto kameny se s největší pravděpodobností nijak neliší od těch v křídě v Mooreville v Alabamě, nebo od těch v křídě v hrabství Sussex a Kent v Anglii, jen si z nich někdo udělal živnost...

Zdroj a další info (externí, anglicky): HealthMad

To mi je samozřejmě celkem fuk, mne spíš mrzí, že třeba mravenec Ferda, brouk Pytlík, Krteček a podobní hrdinové dětských fantazií, jsou-li např. jako obrázek na dětském tričku, stojí to tričko dvojnásobek, než s obrázkem jiným. Je jasné, že takové tričko každá máma svému capartovi asi těžko koupí, ale vysvětlete dítěti, že si s tričkem, nebo s plyšovou hračkou, musí také zaplatit ochrannou obchodní značku... Vydělávat na dětech mi zkrátka nepřipadá moc dobrá věc.Názory z diskuze na Reikiwebíku: Kameny Boji® převádějí éterickou energii do fyzického těla. Čistí, znovu nabíjejí a plní pozitivní energií všechna prázdná místa a mezery v auře a zlatém poli.

Kameny Boji® se mohou používat od korunní ke kořenové čakře, využívajíce kruhového pohybu energetického pole po směru hodinových ručiček. Mužský, nebo ženský kámen, položíte nad korunní čakru tak, aby se ji nedotýkal a druhý kámen poblíž kořenové čakry, aby se ji nedotýkal. Na srovnání/vyladění všech čaker stačí 5 minut v této poloze. Energie uvnitř kamenů vytváří mezi korunní a kořenovou čakrou pohyb po směru hodinových ručiček.

Jiná poloha je držet "mužský" kámen v levé ruce a "ženský" v pravé po dobu 5ti minut a vyrovnat tak levou a pravou mozkovou hemisféru. Stejně tak to vyrovnává mužskou a ženskou energii v těle. Pomáhá při odstraňování energetických bloků v těle.

Já bych ale dodal, že tohle není dogma, protože na světě existují také tvorové, kterým se říká "leváci" (nebo "ženy" , které zase mívají různé ty svoje cykly) a tohle vše může mít při použití energií z minerálů k harmonizaci a léčení vliv...

Další polohou je držet jeden kámen u levého spánku a druhý u druhého tak, aby se kameny spánků nedotýkaly, opět po dobu 5ti minut. Pomáhá to (prý) při zvyšování využívaní mozkové kapacity. Člověk průměrně využívá mozek ze 3%, kameny toto procento mohou zvýšit na 6% (géniové využívají 8%).

Dobu působení kamenů je třeba dodržovat po dobu max. 5-ti minut 1x denně, potom se prý proces obrací. Aha, už mi je jasné, z čeho tu sklerózu mám .

Zdroj (externí) a další info: Reikiwebík
Podobné útvary jsou i např. "markazitové kuličky" z Calais (Francie), "pyritové kuličky" ze Švábských Alp, anebo z Hessenu, ale u nich jsem o žádné vyzařující energii z nich neslyšel, natož, abych je viděl. Kdo mi k tomu něco napíše, nebo pošle foto? Uvítám i jejich nabídku k prodeji, ale jedině formou setkání někde na burze minerálů, nejlépe na výstavě Geosvět v Praze.

Co k tomu všemu dodat? Zda právě kámen, uvedený v nadpise této stránky, vyzařuje energii až tak moc, že by si to zasloužilo ochrannou obchodní značku a tištěný certifikát, to posoudit nemohu, neb jsem ho ještě v ruce nedržel. Vím ale, že pokud držíte v ruce minerál kterýkoliv jiný, vyzařuje energii také, ty naše české Bílinské koule dokonce tak nějak trošku více, že energii z nich vnímají i ti, kdo ji jinak běžně nevnímají...Stránka G 044 .......... Na začátek této stránky .......... Stránka G 046


Důležité informace:

Nabídka:

Speciální informace:

Na zemi a pod Zemí:

Mezi nebem a Zemí:

Doporučujeme:

Výměna odkazů:

............................... zc.tsop@bm-oegnim   ...............................
Napsat


Copyright © Všechna práva vyhrazena. Pravidla použití fotografií a textů.