Mineralogický klub

při DK v Mladé Boleslavi. Netradiční, ale seriózní :-)

Netradiční Mineralogicko-geologická stezka zajímavostí

Geologická stezka zajímavostí G 052.

Sponzorem stezky je (třeba právě Vy)

Patronem stezky je (viz soutěž)

Hledáme sponzora této stezky, viz odkaz zde nahoře.

Bezpečnostní a další důležité informace o tomto webu.

Na této "Geostezce" najdete minerály, různé "kameny", skály a vše, co s mineralogií a geologií souvisí, všelijaké zajímavosti + posvátná a mystická místa, trošku ezoteriky, atd.


Doba kamenná a kamenné nástroje


Obydlí pračlověka

Pro pořádek je potřeba si ujasnit, že "doba kamenná" prý začala již cca 3 miliony let př. n. l. a trvala zhruba až do 4. tisíciletí př. n. l. (jak kde). Jde o úsek dějin pravěku, ve kterém lidem stále více a více usnadňoval nelehký život kámen (nejdříve jen sbíraný, k nějakému účelu vhodný), později potom i v podobě vlastnoručně vyráběných kamenných nástrojů a zbraní, postupem doby samozřejmě stále dokonalejších a také kvalitnějších.

Zpočátku se jednalo jen o hrubě sekané pazourky, nebo obsidiány, různé sekáče a pěstní klíny, později se k nim už začaly připevňovat dřevěná topůrka a rukojeti, v neolitu (cca 4 000 až 2 300 let před n. l.) pak pocházejí také různé škrabky, hroty šípů a oštěpů, sekery, sekeromlaty (z jedné strany sekera, z druhé kladívko), nože, pak už i pazourkové srpy, teslice (k opracování dřeva, třeba nádob, lodí) apod.

Pro navození atmosféry nabízím snímky cca z "doby kamenné" a obohatím to později o pravé kamenné nástroje. Je to fotografované v nějakém muzeu, ale paměť mi už tolik neslouží, takže už nevím přesně, kde to bylo, snad někde v zemi britské... Nebo ve Skandinávii? Možná, že to byla i Alta... No, bóóóže, Vy jste nikdy nic nezapomněli...

Obydlí pračlověka

Obydlí pračlověka

Pojem "doba kamenná" zavedli archeologové pro odlišení období, které kamenné nástroje přežily do současnosti mnohem lépe, než nástroje vyrobené z jiných (měkčích) materiálů, které se začaly používat až později. Další dílčí dělení na starší, střední, mladší a pozdní je také pouze orientační, jednotlivé stupně se v rámci různých regionů světa odehrávaly v jiném časovém rozpětí.

Nejstarší nástroje byly zpočátku vyráběny tlučením kamene do pazourku, nebo obsidiánu, čímž vznikaly výrobky jen hrubě opracované. Lepší a ostřejší řezné, bodné a sečné hrany vznikaly za použití kostí či parohů, kterými se odstraňovaly mnohem jemnější odštěpky kamene a výsledkem byl i vizuálně hezčí výrobek.

Později, to ovšem již byla doba bronzová, se začaly vyrábět také kamenné brousky, kterými se ostřily otupené bronzové nástroje, doba železná již znala výrobky typu kamenné hmoždíře a mlýnky, ve starověkém Římě ale znali už i kamenné palety na líčení (z mramoru).

Co mám, to dám, z protekce tady dole máte alespoň hrot z obsidiánu... (novodobá práce, cca 20. století ).

Hrot z obsidiánu

Z kamene se ovšem nevyrábělo pouze "v Evropě", ale po celém světě: používali ho všechny civilizace, od indiánů, až po Vikingy. Dochoval se např. mastkový kovářský kámen, který sloužil jako pomůcka pro výrobu kovových zbraní a různých nástrojů.

Méně se již ví, že kamenné nástroje se vyráběly také z různých hornin, třeba to byl diorit, nebo žula, ale také rhyolithový tuf .

Další informace Vám k tomu poví wikipedia.org

Jistě si dovedete představit, jak asi vypadal život našich prapředků v krutých zimních měsících, bez možnosti se zpočátku ohřát alespoň nad obyčejným ohněm... Nelze se proto divit, že stany z kožešin postupem doby nahradily přístřešky a příbytky kamenné , kam alespoň tolik nefoukalo.

Nejenom lovem a starostmi o život a živobytí ovšem živ byl pračlověk. Z mnoha míst světa víme, že se u něho také projevovaly vlastnosti, které dneska nazýváme "umělecké", což dokazují např. dochované skalní kresby

Kdo kruté mrazy a další nástrahy okolního světa nepřežil, na toho pak "čekaly" tu menhir, onde např. nějaká kamenná náhrobní deska, nebo přímo celá hrobkaStránka G 051 .......... Na začátek této stránky .......... Stránka G 053


Důležité informace:

Nabídka:

Speciální informace:

Na zemi a pod Zemí:

Mezi nebem a Zemí:

Doporučujeme:

Výměna odkazů:

............................... zc.tsop@bm-oegnim   ...............................
Napsat


Copyright © Všechna práva vyhrazena. Pravidla použití fotografií a textů.