Mineralogický klub

při DK v Mladé Boleslavi. Netradiční, ale seriózní :-)

Netradiční Mineralogicko-geologická stezka zajímavostí

Geologická stezka zajímavostí G 037.

Sponzorem stezky je (třeba právě Vy)

Patronem stezky je (viz soutěž)

Hledáme sponzora této stezky, viz odkaz zde nahoře.

Bezpečnostní a další důležité informace o tomto webu.

Na této "Geostezce" najdete minerály, různé "kameny", skály a vše, co s mineralogií a geologií souvisí, všelijaké zajímavosti + posvátná a mystická místa, trošku ezoteriky, atd.


Hadriánův, Antoninův (a Severův) val, severní Anglie


Hadriánův kamenný val

Možná na obranu severní hranice Římské říše, která probíhala přibližně v místech, kde v naší době vede hranice mezi Anglií a Skotskem, nebo, aby se vojáci nenudili a nemysleli na vzpouru, nebo jen jako svůj pomník slávy, nechal kolem r. 122 vystavět římský císař Hadrianus mohutný obranný val, neboli Hadriánův val.

Stavba prý trvala okolo deseti let a není divu: brány, silnice, valy, příkopy, strážní věže, pevnůstky... Val je dlouhý cca 117 km, šířka jeho základny byla podle použitého materiálu, kterým byl kámen (3 m základna), nebo hlína a drny (základna cca 6 m), výška těch kamenných úseků byla až 6 metrů, ty hliněné pak byly zhruba poloviční. Takhle vypadá v oblasti Greenhead:

Hadriánův kamenný val

Po cca 20 letech, to právě vládl císař Antonin Pius, když Římané obsadili ještě více území na severu, byl o něco severněji postaven během 2 let ještě Antoninův val, který je kratší, přibližně poloviční délky, který měl nahradit val Hadránův. Leč okupované území se Římanům nepodařilo trvaleji udržet, Antoninův val tedy ponechali osudu a stáhli své legie, po 20 letech jeho využívání, v r. 164 opět k valu Hadriánovu.

V době, kdy severní hranice čelila mnoha nájezdům a útokům, byl nucen přijet r. 208 do Skotska římský císař Septimius Severus, aby situaci řešil. Na jeho popud tedy byl Antoninův val opraven a znovu obsazen legionáři, ale to bylo zase jen na několik let. Během tohoto druhého využívání byl val proto někdy nazýván Severův val.

V pozdější době, kdy Římané z Británie již zcela odešli, se tyto valy staly vítanýcm zdrojem stavebního materiálu, zejména kamenných kvádrů, které sloužily do slova a do písmene jako stavební kameny kdejaké stavby v širokém okolí, a aby se zbytky valů uchránily alespoň před nájezdy turistů, jsou od r. 1987 raději zbytky valu zařazeny na Seznam světového dědictví UNESCO.

Jo, vysvětlete ale ovci, že schovávat se v závětří světově chráněné památky by mohlo skončit jejím upálením na hranici na roštu...

Hadriánův kamenný val
Externí odkazy:

Zdroj: WikipedieStránka G 036 .......... Na začátek této stránky .......... Stránka G 038


Důležité informace:

Nabídka:

Speciální informace:

Na zemi a pod zemí:

Mezi nebem a Zemí:

Doporučujeme:

Výměna odkazů:

............................... zc.tsop@bm-oegnim   ...............................
Napsat


Copyright © Všechna práva vyhrazena. Pravidla použití fotografií a textů.