Mineralogický klub

při DK v Mladé Boleslavi. Netradiční, ale seriózní :-)

Netradiční Mineralogicko-geologická stezka zajímavostí

Geologická stezka zajímavostí G 016.

Sponzorem stezky je (třeba právě Vy)

Patronem stezky je (viz soutěž)

Hledáme sponzora této stezky, viz odkaz zde nahoře.

Bezpečnostní a další důležité informace o tomto webu.

Na této "Geostezce" najdete minerály, různé "kameny", skály a vše, co s mineralogií a geologií souvisí, všelijaké zajímavosti + posvátná a mystická místa, trošku ezoteriky, atd.


Lapidář Rukopisu vodňanskéhoPřínos krále Karla IV. pro Čechy je všeobecně známý, rozvoj vědy, vzdělanosti, lékařství atd., a právě v této době vznikl soubor 17 lékařských traktátů neznámého autora, datovaný snad do r. 1389. Nazýval se Rukopis vodňanský. Nás bude nejvíce zajímat, že jeden z jeho traktátů, označený číslem X., nese název Lapidarius.

Ze 17 traktátů jsou v rukopise pouze dva psány staročeštinou, a to právě Lapidarius a dále Herbarius, píšící o rostlinách. Ten o minerálech je nadepsán "Lapidarius de naturis quorundam lapidum", neboli "Lapidář o povaze některých kamenů".

Lapidarius popisuje na jedenácti stránkách 66 "kamenů" hlavně po stránce jejich léčebných vlastností a možností využití v lékařství. Popisovány jsou zde kameny, tj. nerosty i horniny (v té době se rozdíl mezi minerálem a horninou nedělal), jedná se ale vesměs o popisy dnes tzv. biolitů, tehdy zvaných "pověrečné kameny", čímž jde o texty z vědeckého hlediska dosti problematické.

Co je to biolit, anýbrž "pověrečný kámen"? Je to "kamenná" konkrece biogenního původu, která vzniká (nebo se jen myslelo. že vzniká) v zažívacích ústrojích některých koz, gazel a kamzíků, ale také třeba v hlavách starých kohoutů (tzv. kohoutí kámen, neboli sadaim), či vlaštovek (tzv. vlaštovčí kámen, neboli celidon), případně i z mozku supů (tzv. quamdros), apod. To, co se pod pojmem biolit chápe dnes, se podle místa vzniku může dělit na kameny ledvinové, žlučové, močové apod.

Asi nejznámější a nejvyhledávanější byl kámen bezoárový, který se získával v Malé Asii ze žaludku kozy bezoárové. K čemu tzv. biolity byly dobré? Byla jim přisuzována, právě pro nevšední původ, mimořádně velká léčivá síla a moc.

Pokud jde o systematické rozdělení minerálů, jejich chemické složení apod., zdálo by se, že o minerálech toho v Čechách tehdy ještě asi moc známo nebylo, nebo zde možná jen nebyl nikdo, kdo by se tomu výrazněji věnoval... Uvedena je většinou jen barva kamene, někdy i tvar, takže poznat, o kterém je právě psáno, není jednoduché.

Malé odbočení...

První pokus o systematičtější rozdělení "kamenů", doplňující znalosti starověkých řeckých filosofů, zejména Aristotela a jeho žáků, poprvé uveřejnil německý filosof Albertus Magnus, hrabě z Bollstadtu (1193–1280) ve svém rukopise o přírodě, a to formou svých vlastních pozorování a získávání poznatků o kamenech a bylinách, přičemž došel k závěrům, že jejich magická síla pochází z hvězd. Byl to vlastně alchymista, astrolog, mág a věštec v jedné osobě. V r. 1637 pak byl Papežskou bulou prohlášen za svatého.

V letech 1349 až 1350 napsal další spis, pojednávající o "kamenech", Konrad von Megenberg, nazvaný Das Buch der Natur (Kniha o přírodě), kde ve dvou částech popisoval kameny a kovy. Toto dílo je pro mineralogii mnohem významnější, než to předešlé, zejména v oblasti středověkého mineralogického názvosloví.

Mezi rukopisy z poslední čtvrtiny 14. století patří De natura rerum libri XX, která obsahuje obsáhlou přírodovědeckou encyklopedii De natura rerum libri viginti (autor Tomáš z Cantimpré). Na základě starších (až antických) pramenů jednotlivé knihy popisují vědomosti o člověku, zvířatech, rostlinách, vodstvu, nerostech a nebeských tělesech, vše bohatě prošpikováno nestvůrami a bájnými bytostmi, včetně působivých obrázků. Pravda, o broušení tam asi ještě nebylo nic...

A pokračujeme...

Zvláštní tedy je, že ani po dalších desítkách let, v království tak osvíceného panovníka, jakým Karel IV. určitě byl, nedošlo k nijak výraznému posunu "vpřed" a vše se točilo, pokud šlo o minerály, stále jen kolem bájí a pověr. Autor Lapidáře nejspíše hlavně vycházel ve svých textech z dobře dostupných latinsko-českých slovníků, vytvořených Mistrem Klaretem a lidmi kolem něho, aniž by přihlédl k dílům mnohem "vědečtějším".

V Lapidáři se sice pár základních informací objevuje, ale k mineralogii, jak je chápána dnes, to mělo dost daleko. Panovníkův oblíbený materiál byl kámen, to se všeobecně ví, a tak sepsání Lapidáře možná mělo být průkopnické dílo, na které by potom stavěli badatelé a učenci další, u kterých právě záliba panovníka tímto směrem zájem o minerály mohla probudit. Jak to dopadlo, dozvíte se za chvíli...


Rukopis vodňanský je nyní uložen ve sbírce rukopisů knihovny Národního muzea v Praze, kam prý se dostal do rukou kronikáře Václava Hanky, dosti záhadným způsobem... Zase ten Hanka! To mu jeho přezdívka "Baron Prášil" nestačila?

Václav Hanka požádal Jana Krejčího, kustoda mineralogických sbírek Muzea království Českého a nejvýznamnějšího českého geologa druhé poloviny devatenáctého století, o mineralogické vyjádření ke kamenům, uvedeným v Lapidáři "Rukopisu vodňanského" a v roce 1859 vyjádření Krejčího vyšlo v časopise Živa.

Podána jsou vysvětlení ke všem 66 "kamenům", v Lapidáři uvedeným, a to právě ve světle nejnovějších vědeckých znalostí a vědomostí té doby. Ani se mi ale nechce věřit, že mezi tím se o tyto informace asi nikdo jiný nijak výrazně nezajímal...

Hle, první vlaštovka? V časopise Musea Království Českého se lze např. dočíst, že archivář, jistý pan K. J. Erben, daroval Museu kus zkamenělého dřeva ... No a co... Co. Co. Autor slavné Kytice za prvé tedy asi sbíral zkameněliny a za druhé zcela určitě dělal v Museu archiváře. Dobrý začátek.

A když k tomu přičteme také jméno Joachim Barrand, tak to nemá chybu, protože lepší světoznámý sběratel zkamenělin v hrsti, než nějaký středověký mineralog na střeše. Po století páry se pak vše, alespoň pokud jde o slavné mineralogy, naštěstí v dobré obrátilo...

Ostatně, v tomto pojednání J. Krejčí sám uvádí, že "Mineralogie jest mezi přírodními naukami jedna z nejposlednějších; počínáť zároveň s chemií, tedy od polovice předešlého století". To je opravdu zvláštní, že mezi roky 1389 až 1750 o mineralogii nebyl nijak výrazný zájem, když nepočítáme mimořádné dílo Agricoly o hornictví ze 16. století... Zase šlo Čechům jen a jen o byznys a koumání a bádání jen tak pro radost, kam se vytratilo?


Karel Tuček v roce 1983 zase podrobil Krejčího "recenzi", nové "recenzi", načež napsal článek do "Časopisu Národního Muzea", nazvaný "O kamenech prvního českého Lapidáře", ve kterém doplňuje, nebo nově vysvětluje a upravuje údaje, Krejčím uváděné, v některých případech se pokouší také o nová určení nepřesně popsaných minerálů, nebo o vysvětlení některých nejednoznačných názvů.

Článek obsahuje u každého "kamene" původní text Lapidáře a pod ním následuje podrobnější vysvětlující popis, zohledňující nejnovější poznatky z tohoto oboru, zcela bez přihlédnutí k ezoterickým vlastnostem minerálů, které K. Tuček chápal pouze jako zajímavé pověry.

Na rozdíl ode mne , ale na druhou stranu sebekriticky uznávám, že znalosti o mineralogii na úrovni pana Tučka jsou pro mne nedosažitelným cílem .

Text článku Karla Tučka v Časopise NM posloužil jako základ tohoto textu, a protože s informacemi z něj se na našem webu možná ještě setkáte, povede sem z nich odkaz, abyste o tyto doprovodné informace nepřišli.

Mňo, a pokud snad stále přemýšlíte, proč je na začátku to kotě, tak prostě proto, že jinou fotku k tomuto tématu nemám . Ale je to fešák, co? To mi od sousedů chodí na zahrádku "pomáhat při práci", což ho nesmírně vyčerpává, a proto právě odpočívá ve stínu, chladíce si vysilující prací rozehřátý organizmus...


Další informace, a to o historii broušení (nejen) drahých kamenů.


Zdroj: Časopis NM; 1983; Karel Tuček; O kamenech prvního českého Lapidáře.

Možná Vás budou zajímat ještě starší informace o počátcích historie názvů minerálů

Zdroj, více info a obrázky z iluminovaných rukopisů: www.manuscriptorium.comStránka G 015 .......... Na začátek této stránky .......... Stránka G 017


Důležité informace:

Nabídka:

Speciální informace:

Na zemi a pod zemí:

Mezi nebem a Zemí:

Doporučujeme:

Výměna odkazů:

............................... zc.tsop@bm-oegnim   ...............................
Napsat


Copyright © Všechna práva vyhrazena. Pravidla použití fotografií a textů.