Mineralogický klub

při DK v Mladé Boleslavi. Netradiční, ale seriózní :-)


Mineralogický klub vyhlašuje
pro všechny pracovníky Magistrátu
a členy všech jeho komisí a oddělení soutěž:

"Hravé magistrátní klání"


Podobná soutěž vyhlášena také pro regionální politické strany, tři zdejší redakce tisku a také pro všechny tzv. Neziskové organizace.


>>> všechny tyto soutěže pro nezájem oslovených zrušeny 23.12.2010 - ani oni asi neznají a nemají nikoho, kdo by pro druhé zdarma něco udělal... To jsem si oddechl, já myslel, že jsem jenom já neschopný někoho takového již pár let sehnat...


Podstata soutěže: Vymyslet, zorganizovat a dne 2.4.2011 též samostatně zajistit uskutečnění nějakého zpestření (např. vystoupení, soutěž, beseda, nebo sehnat klauna či komika, kouzelníka, případně i nějakého sponzora, či nějak jinak přiložit ruku k dílu) na akci, nazvané „Eldorádo 2011“.


Cílem snažení je zajistit opravdové Eldorádo pro děti a mládež, víc je směrovat k přírodě, dát jim možnost poznat, co vše lze sbírat, na co vše je možné směrovat svůj zájem, umožnit jim setkání s vrstevníky stejného zaměření. Kamarádství sběratelů bývá dlouhodobější, až trvalé a dá se předpokládat, že orientací na nějakou zálibu sběratelskou nedojde k potřebě trávit volný čas způsobem pochybným, až společensky nežádoucím.

Pokusím se pozvat děti z Dětských domovů, aby se zde mohly setkat a hrát si a soutěžit s dětmi, ke kterým byl osud hodnější, třeba si budou moci pro návštěvníky připravit nějaké svoje vystoupení, pochlubí se nějakými svými výrobky či výtvory... Myslím si, že přínosné to může být oběma stranám. Máte další nápady Vy?


Může jít o výsledek práce jednotlivce, celé komise, nebo oddělení, v tom se meze nekladou. A jak jsou hraví zastupitelé, členové Rady města a nejvyšší představitelé města? Necháme se překvapit...

Pro vítěze je připraven „Briliant krtka Bohouška“.


Zájemci se mohou se svými nápady a návrhy hlásit u vedoucího Mineralogického klubu, tj. u mne , zde je kontakt, kde se „zaregistrují“ a předběžně se domluví na tom, jak ten jejich nápad eventuelně co nejlépe zakomponovat do programu, nebo se jen dozvědí, s čím konkrétně by mohli pomoci, pokud snad žádného kouzelníka, který bez peněz udělá zázraky, neznají Které „zpestření“ získá cenu, to potom v anketě rozhodnou sami návštěvníci.


Hodnotit, anýbrž volit, které zpestření z magistrátu bylo nejzajímavější, nebo, kdo pomohl nejvýrazněji, pak budou návštěvníci "Eldoráda" do připravené volební "škatule". Za jejich snahu a pomoc v této bohulibé záležitosti jsou pro tři vylosované připraveny tři milé ceny.

Kdo si rád hraje, soutěží a rád vyhrává i nějaké ceny, nabízíme mu další šance.

Důležité informace:

Nabídka:

Speciální informace:

Na zemi a pod zemí:

Mezi nebem a Zemí:

Doporučujeme:

Výměna odkazů:

............................... zc.tsop@bm-oegnim   ...............................
Napsat