Mineralogický klub

při DK v Mladé Boleslavi. Netradiční, ale seriózní :-)

Sponzorská drůza

Geologická stezka zajímavostí 32-04.

Sponzorem stezky je (třeba právě Vy)

Patronem stezky je (viz soutěž)


Bezpečnostní a další důležité informace o webu Mineralogického klubu.

Hledáme sponzora této stezky, viz odkaz nahoře.

Naše webová Geostezka je sice strmá a klikatá, ale zvládne ji opravdu každý. Spatříte na ni ledacos, ale kámen, kamení, nebo skála se objeví snad na každém kroku.
Zde je Začátek "Geologické stezky zajímavostí"

a pár úvodních slov...Původ názvů minerálů - Oxidy (a Hydroxidy)


Rozdělení do tříd je členěno dle podkladu, to jest knihy Kameny z celého světa, autoři Rudolf Ďuďa a Luboš Rejl, z Nakladatelství GRANIT. V současné době se některé z těchto skupin nazývají trošku jinak, viz například tento Mineralogický systém.

Vzhledem k energii, kterou jsem do vytvoření tohoto přehledu dal, si speciálně zde dovoluji upozornit na nutnost přečíst si bezpečnostní informace k tomuto webu, co Vám hrozí za kopírování cizích textů bez vědomí majitele webu, nebo bez odkazu na zdroj.

 • Anatas
 • řecké ánátasis (protažení), de Lisle, 1783
 • Brookit
 • anglický mineralog H. J. Brook (1771-1857), Soret, 1822
 • Diaspor
 • řecké diaspeírein (rozptylovati), Haüy, 1801
 • Goethit
 • německý básník J. W. Goethe (1749-1832), Becher, 1789
 • Hematit / krevel / lebník
 • řecké haima (krev), Theophrastus, 315 př.n.l.
 • Hübnerit
 • německý báňský inženýr A. Hübner, Riotte, 1865
 • Chalcedon
 • zaniklé město Kalchidón v Malé Asii, Agricola, 1546
 • Chryzoberyl
 • řecké chrýsos (zlatý) a dle podobnosti s berylem, Werner, 1790
 • Ilmenit
 • místo nálezu v Ilmenských horách v Rusku, Kupffer, 1827
 • Kasiterit / cínovec
 • řecké kassiteros (cín), Plinius ml.
 • Korund
 • historický název „kurivinda“, asi ze sanskrtu, Plinius mladší
 • Křemen
 • název historický, asi z germánského quarz, Agricola, 1529
 • Kuprit
 • latinské cuprum (měď), Haidinger, 1845
 • Lepidokrokit
 • řecké lepidos (šupinka) a krokis (vlákno), Ullmann, 1813
 • Loparit (Ce)
 • název místních obyvatel na poloostrově Kola (Rusko), Kuznecov, 1925
 • Magnetit
 • původ názvu nejasný, Theophrastus, 315 př.n.l.
 • Manganit
 • dle chemického složení, de Lisle, 1772
 • Opál
 • staroindické upala (drahocenný kámen?), Plinius ml.
 • Pyrochlor
 • řecké pyr (oheň) a chloros (zelený), Wöhler, 1826
 • Pyrolusit
 • řecké pyr (oheň) a louxo (mýti), Haidinger, 1827
 • Rutil
 • latinské rutilus (načervenalý), Werner, 1803
 • Spinel
 • snad od latin. spina (šíp), dle tvaru oktaedrických krystalů, Theophrastus, 315 př.n.l.
 • Tridymit
 • řecké tridymos (trojčatý), G. V. Rath, 1868
 • Uraninit / smolinec
 • dle chem. složení
 • Valentinit
 • něm. Alchymista ze 16. Stol. B. Valentinus, Haidinger, 1845
 • Zinkit
 • dle chem. Složení, Haidinger, 1845


<<< odkaz na předchozí stránku ....... odkaz na další stránku>


Důležité informace:

Nabídka:

Speciální informace:

Na zemi a pod zemí:

Mezi nebem a Zemí:

Doporučujeme:

Výměna odkazů:

............................... zc.tsop@bm-oegnim   ...............................
Napsat