Mineralogický klub

při DK v Mladé Boleslavi. Netradiční, ale seriózní :-)

Sponzorská drůza

Geologická stezka zajímavostí 32-02.

Sponzorem stezky je (třeba právě Vy)

Patronem stezky je (viz soutěž)


Bezpečnostní a další důležité informace o webu Mineralogického klubu.

Hledáme sponzora této stezky, viz odkaz nahoře.

Naše webová Geostezka je sice strmá a klikatá, ale zvládne ji opravdu každý. Spatříte na ni ledacos, ale kámen, kamení, nebo skála se objeví snad na každém kroku.
Zde je Začátek "Geologické stezky zajímavostí"

a pár úvodních slov...Původ názvů minerálů - Sulfidy


Rozdělení do tříd je členěno dle podkladu, to jest knihy Kameny z celého světa, autoři Rudolf Ďuďa a Luboš Rejl, z Nakladatelství GRANIT. V současné době se některé z těchto skupin nazývají trošku jinak, viz například tento Mineralogický systém.

Vzhledem k energii, kterou jsem do vytvoření tohoto přehledu dal, si speciálně zde dovoluji upozornit na nutnost přečíst si bezpečnostní informace k tomuto webu, co Vám hrozí za kopírování cizích textů bez vědomí majitele webu, nebo bez odkazu na zdroj.

 • Antimonit
 • řecké anthémon (květina), podle tvaru drůz, Haidinger,1845
 • Argentit / Akantit
 • latinské Argentum (stříbro), Agricola, 1529 / řecké akanta (šíp), Kenngott, 1855
 • Arsenopyrit / kyz arsenový
 • podle složení, Agricola, 1546
 • Auripigment
 • latinské Aurum (zlato) a pigmentum (barvivo), Theophrastus, 351 př.n.l.
 • Berzelianit
 • objevitel J.J Berzelius (1799-1848), Beudant, 7832
 • Bornit
 • rak. mineralog I. Von Born (1742-1791), Werner, 1791
 • Boulangerit
 • francouzský báňský inženýr C. L. Boulanger (1810-1849), Thaulow, 1837
 • Bournonit
 • francouzský mineralog J. L.de Bournon (1751-1825), Rashleigh, 1797
 • Cinabarit / rumělka
 • název historický, zřejmě z Indie, Theofrastos, 315 př.n.l.
 • Covellín
 • it. mineralog N. Covelli (1790-1829), Friesleben, 1815
 • Cylindrit
 • řecké kylindros (válec), Frenzel, 1893
 • Domeykit
 • chilský mineralog I. Domeyk (1802-1889), Zirkel, 1837
 • Dyskrazit
 • řecké „dyskrasia“ (špatná směs), Bergmann, 1782
 • Galenit / leštěnec olověný
 • slovem galena nazýval Plinius olověnou rudu, Plinius mladší
 • Gersdorffit
 • von Gersdorf, majitel dolu Schladming v Rakousku, Cromstedt, 1758
 • Getchellit
 • typová lokalita Gettchell v Nevadě (USA), Weissberg, 1965
 • Hessit
 • švýc. chemik G. H. Hess (1802-1850), Frőbel, 1843
 • Chalkopyrit / kyz měďnatý
 • řecké chalkos (měď) a pyr (oheň),Henckel, 1725
 • Chalkosin
 • řecké „chalkos“ (měď), Agricola, 1546
 • Jamesonit
 • skotský mineralog R. Jameson (1774-1854), Mohs, 1825
 • Kermezit
 • perské qurmizq (tmavočervený), Wallerius, 1747
 • Lőllingit
 • typová lokalita Lölling v Rakousku, Mohs, 1820
 • Markazit / kyz kopinatý
 • arab. Markašit, původní název pro pyrit, Henckel, 1725
 • Millerit
 • angl. mineralog W. H. Miller (1801-1880), Werner, 1789, pojmenoval Haidinger, 1845
 • Molybdenit
 • řecké molybdos (olovo), Wallerius, 1747
 • Nikelín
 • podle složení, Hairne, 1694
 • Proustit / jasnorudek
 • francouzský chemik J. L. Proust (1755-1826), Agricola, 1546, pojmenoval Beudant, 1832
 • Pyrargyrit / temnorudek
 • řecké pyr (oheň) a argyros (stříbro), Agricola, 1546
 • Pyrhotin / kyz magnetový
 • řecké pyrrotés (ohnivý), Wallerius, 1747
 • Pyrit / kyz železný
 • řecké pyrites (jiskřivý), při úderech jiskří, Dioskoridés, 50 n.l.
 • Realgar
 • arabské rahj al ghár (rudní prach), Dioskoridés, 50 n.l.
 • Semseyit
 • maďarský sběratel minerálů A. Semsey (1833-1923), Krenner, 1881
 • Sfalerit / blejno zinkové
 • latinské sphaleros (klamný), Agricola, 1546
 • Skutterudit
 • typová lokalita Skutterud v Norsku, Breithaupt, 1827
 • Sperrylit
 • kanadský chemik F. L. Sperry (?-1906), Wells, 1889
 • Tennantit / tetraedrit
 • angl. Chemik S. Tennant (1761-1815), Sowerby, 1817 / tvary krystalů, Wallerius, 1747
 • Tetradymit
 • řecké tetradymos (čtyřnásobný), Esmark, 1815
 • Wurtzit
 • francouzský chemik Ch. A. Wurtz (1817-1884), Friedel, 1861


<<< odkaz na předchozí stránku ....... odkaz na další stránku>


Důležité informace:

Nabídka:

Speciální informace:

Na zemi a pod zemí:

Mezi nebem a Zemí:

Doporučujeme:

Výměna odkazů:

............................... zc.tsop@bm-oegnim   ...............................
Napsat